Info24 Blog

Przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych

Firmy, które ubiegają się o kontrakty w ramach zamówień publicznych, składają swoje oferty, które następnie są rozpatrywane.

Wygrywa oferta, która najlepiej odpowiada wymaganiom stawianym przez daną jednostkę administracyjną. Oczywiście niekiedy w złożeniu oferty może pomóc nam kancelaria prawna, która specjalizuje się w tym obszarze. Może pomóc nam przykładowo w analizie dokumentacji przedstawionej przez zamawiającego, w tym przypadku będzie to analiza związana ze zgodnością z prawem. Możemy także otrzymać informacje na temat potencjalnych problemów, ryzyka wynikającego z danego zamówienia, mogą być to przykładowo kary umowne, które będą zapisane w umowie wykonawstwa danego zlecenia.

Przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych

Jakie usługi oferuje kancelaria zamówień publicznych?

Pomoc prawna będzie mogła pomóc nam w przygotowaniu oferty, w przygotowaniu odpowiedniej strategii, aby otrzymać dane zlecenie. Dodatkowo, jeżeli okaże się, iż przetarg wygrała firma, która naszym zdaniem nie spełnia pewnych wymogów, a nasza oferta była lepsza, wówczas możemy z pomocą firmy prawniczej odwoływać się do Krajowej Izby Odwoławczej. W tym przypadku możemy pomoc w stworzeniu całej odpowiedniej dokumentacji, różnego rodzaju pism, uzupełnień a także udziału w rozprawie czy też negocjacjach. W przypadku wygrania przetargu będzie to analiza podpisywanej umowy, innych umów, które przykładowo będziemy zawierali z podwykonawcami czy też partnerami biznesowymi, z którymi będziemy współpracować w czasie wykonywania danego zlecenia.

Oczywiście kancelarie prawne świadczą także usługi dla jednostek administracyjnych, w tym przypadku mogą pomóc dobrać warunki, tryb udzielenia zamówienia. Może być to także sporządzenie właściwego ogłoszenia, pomocy w określeniu specyfikacji oraz warunków zawierania umowy. Dodatkowo prawnik może wystąpić jako ekspert w pracach komisji przetargowej, dzięki czemu może służyć szeroką pomocą prawną z różnych zagadnień. Dodatkowo jest to możliwość oceny ofert przez specjalistów z zakresu prawa.

Zakres usług, jakie świadczy kancelaria zamówień publicznych jest bardzo szeroki, mogą być to usługi doradcze i prawne zarówno dla wykonawcy, jak również dla zamawiającego. Prawnik może wytłumaczyć wszystkie zawiłości prawne związane z zamówieniami publicznymi, sposobem wybierania ofert, może rozwiać także wszelkie wątpliwości co do wyboru najbardziej korzystnej oferty.

Przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych
Previous post
Jak wybrać wędkę do danego rodzaju połowów?
Next post