Info24 Blog

Przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych

Firmy, które ubiegają się o kontrakty w ramach zamówień publicznych, składają swoje oferty, które następnie są rozpatrywane.

Wygrywa oferta, która najlepiej odpowiada wymaganiom stawianym przez daną jednostkę administracyjną. Oczywiście niekiedy w złożeniu oferty może pomóc nam kancelaria prawna, która specjalizuje się w tym obszarze. Może pomóc nam przykładowo w analizie dokumentacji przedstawionej przez zamawiającego, w tym przypadku będzie to analiza związana ze zgodnością z prawem. Możemy także otrzymać informacje na temat potencjalnych problemów, ryzyka wynikającego z danego zamówienia, mogą być to przykładowo kary umowne, które będą zapisane w umowie wykonawstwa danego zlecenia.

Przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych

Jakie usługi oferuje kancelaria zamówień publicznych?

Pomoc prawna będzie mogła pomóc nam w przygotowaniu oferty, w przygotowaniu odpowiedniej strategii, aby otrzymać dane zlecenie. Dodatkowo, jeżeli okaże się, iż przetarg wygrała firma, która naszym zdaniem nie spełnia pewnych wymogów, a nasza oferta była lepsza, wówczas możemy z pomocą firmy prawniczej odwoływać się do Krajowej Izby Odwoławczej. W tym przypadku możemy pomoc w stworzeniu całej odpowiedniej dokumentacji, różnego rodzaju pism, uzupełnień a także udziału w rozprawie czy też negocjacjach. W przypadku wygrania przetargu będzie to analiza podpisywanej umowy, innych umów, które przykładowo będziemy zawierali z podwykonawcami czy też partnerami biznesowymi, z którymi będziemy współpracować w czasie wykonywania danego zlecenia.

Oczywiście kancelarie prawne świadczą także usługi dla jednostek administracyjnych, w tym przypadku mogą pomóc dobrać warunki, tryb udzielenia zamówienia. Może być to także sporządzenie właściwego ogłoszenia, pomocy w określeniu specyfikacji oraz warunków zawierania umowy. Dodatkowo prawnik może wystąpić jako ekspert w pracach komisji przetargowej, dzięki czemu może służyć szeroką pomocą prawną z różnych zagadnień. Dodatkowo jest to możliwość oceny ofert przez specjalistów z zakresu prawa.

Zakres usług, jakie świadczy kancelaria zamówień publicznych jest bardzo szeroki, mogą być to usługi doradcze i prawne zarówno dla wykonawcy, jak również dla zamawiającego. Prawnik może wytłumaczyć wszystkie zawiłości prawne związane z zamówieniami publicznymi, sposobem wybierania ofert, może rozwiać także wszelkie wątpliwości co do wyboru najbardziej korzystnej oferty.